Hem

JL Kemi AB

Modifierad Cellulosa

JL Kemi AB - ett svenskt FoU företag inom specialkemi, med fokus på utveckling och framtagning av kostnadseffektiva, luktfria, inga klassificerade farliga kemikalier (enligt ECHA/REACH), miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska produkter.

En produktteknologi baserad på cellulosa från växtavfall som anpassas till efterfrågad funktion och applikation.

Cellulosa - ett från växtavfall utvunnet material som modifieras för att anpassas till efterfrågad applikation. En modifierad cellulosa med fantastiskt goda egenskaper, med en enorm potential att kunna ersätta ett stort antal frekvent använda giftiga kemikalier i diverse olika produktapplikationer, idag förekommande i en rad konsumentprodukter.


Cellulosa från växtriket, i kombination med livsmedelsklassade kemikalier, utgör grund till absolut giftfria kemiska produkter med tillhörande applikationsområden, exempelvis - rengöring (hushåll, offentliga lokaler, industri och bilvård),  impregnering mot skadeangrepp resp. brandskydd.


JL Kemi AB har via bolagets FoU-teknologi  ingått ett nära samarbete med forskaren Mats Nilsson - Trulstech Innovation KB.

En symbios, som visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept.

Nyheter

9

Jul


Produktanvisningar

 

JL Kemi AB har nu tagit fram produktanvisningar för konsumentprodukterna. Instruktionerna beskriver kort olika användningsområden och hur man får bästa resultat på rengöringen inom till exempel hushåll, bilvård och mögeltvätt.

Instruktionerna finner ni under "Produkter".


Bio-Eco produkter innehåller inga klassificerade farliga kemikalier, de är luktfria, miljövänliga och biologiskt nedbrytbara. Skonsamma både för hud och natur!

30

Jun


Kemikalieinspektionen

 

JL Kemi AB's produkter finns hos Kemikalieinspektionen med A-nummer

663030-5. Produkterna och verksamheten är därmed registrerade..

29

Jun


Informationsbrev vecka 38

Varje dag sedan starten har vi med glädje noterat ett ökat marknadsintresse för bolagets tillverkade Bio-Eco® produkter av modifierad cellulosa. Produkter anpassade för diverse olika produktapplikationer.


Internationella materialtillverkare, vilka mottagit- och till full belåtenhet testat sina med Bio-Eco® behandlade produkter (specialpapper & filter; träfanér), 

har nu lett fram till en industriell uppskalning, med uppgift att industriellt behandla deras produkter med Bio-Eco® modifierad cellulosa. 


200 liter Bio-Eco® TT32 har beställts för industriella uppskalning avseende impregnering av specialpapper och filter.

Noteras bör att 1 liter modifierad cellulosa avser mellan 55-70 kvm impregnerat specialpapper och filter.

Den internationella materialtillverkaren har estimerat ett initialt årsbehov av  ca 400 MT.

 

För övrigt är bolagets samlade bedömning - att utvecklade och framtagna rengöringsmedel för såväl hushåll och industri utgör sannolikt den största marknadspotentialen initialt.


Bolaget har i dagarna etablerat kontakt med en stor marknad- och säljorganisation i Norden, vars affärsverksamhet avser professionella städmaskiner tillverkade i Europa.

 

Inom affärssegmentet för rengöringsprodukter avseende marina- respektive landfordon har vi etablerat marknad- och försäljningskontakter med skilda företag, verksamma i Norden.


Ett annat affärssegment omfattar rengöring av olika material angripna av svartmögel, alger, svamp respektive röta.

"Bio-Eco® TT40" - avsett för impregnering av naturligt fibrösa material för att motstå angrepp av svartmögel, alger, svamp, lav, röta.

 

Sammanfattningsvis har bolaget tillverkat ett antal skilda Bio-Eco® produkter. Var och en av dessa produkter är anpassad för en speciell applikation, varav ovan nämnda utgör en andel färdiga produkter för marknadsetablering.

 

Välkommen till att assistera med etablering av JL Kemi AB:s produkter.


Bästa hälsningar


Jimmy Lundström


20

Feb


Bio-Eco Bilvård

 

JL Kemi AB har utvecklat en serie bilvårdsprodukter baserat på modifierad cellulosa.

Bilvårdsprodukter för rengöring av lack och fälgar, samt eliminering av insektsfläckar respektive kåda på lackerad yta. 

Efter väl rengjord bil, rekommenderas ett lackskydd med Bio-Eco SP.


Bio-Eco Bilvårdsprodukter är alla giftfria, luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska tillsatsämnen,  baserade på en hållbar råvara, cellulosa, som utvunnits ur växtavfall från skogen.

13

FEB

JL Kemi tecknar avtal om industrilokal


JL Kemi AB har tecknat avtal Q1/2020 om hyra av en större industrilokal i Karlskoga.

Lokalen skall i första hand användas till att tillverka varuprover, samt avseende en mindre produktion om 2 MT per arbetsdag.

Allt i syfte att möta marknadens efterfrågan på bolagets produkter.

Lokalerna håller nu på att iordningställas för laboratoriearbete, samt för en begränsad kemisk processtillverkning, inklusive kontor mm.

Lokalen planeras för aktuell investering av maskiner och processutrustning, vilka är under anskaffande. I dagsläget kan mindre batcher (2 MT) och prover tas fram.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna JL Kemi AB