Hem

JL Kemi AB - ett svenskt FoU företag inom specialkemi, med fokus på utveckling och framtagning av kostnadseffektiva, luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska produkter, samtliga utan att innehålla några klassificerade farliga kemikalier (enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister)

En produktteknologi baserad på cellulosa från giftfritt växtavfall som anpassas till efterfrågad funktion och applikation.

Cellulosa - ett från växtavfall utvunnet material som modifieras för att anpassas till efterfrågad applikation. En modifierad cellulosa med ytterst goda egenskaper, och med stor potential att kunna ersätta ett större antal frekvent använda giftiga kemikalier i diverse olika produktapplikationer, idag förekommande i en rad konsumentprodukter.


Cellulosa från växtriket, i kombination med livsmedelsklassade kemikalier, utgör grund till absolut giftfria kemiska produkter med tillhörande applikationsområden, exempelvis - rengöring (hushåll, offentliga lokaler, industri och bilvård),  impregnering mot skadeangrepp resp. att motstå antändning vid kontakt med öppen låga.

Nyheter

TT-51 har en bakteriedödande effekt vilket har bekräftats via tester vid

Örebro Universitet - Medical Sciences.


Den bakteriedödande effekten hos TT-51 har nu framgångsrikt bekräftats vid Örebro Universitet - Medical Sciences via standardiserade in vitro-metoder. JL Kemi AB:s lösning TT-51 har bevisats ha en bakteriedödande effekt på S. aureus (MRSA) och E-coli.

 

Meticillinresistent S. aureus (MRSA) identifieras som multiresistent och kan orsaka ytliga hud- och mjukvävnadsinfektioner vilket kan leda till livshotande infektioner, i form av sepsis (blodförgiftning).

S. aureus är den bakterie som är den mest hudkoloniserande bakterien hos människor.

Bakterien har fått resistens mot ett brett spektrum av olika antibiotika.

S.aureus bakterien har fått högsta prioritet av WHO med fokus på ett snabbt framtagande av nya antimikrobiella medel.

 

E-coli är en bakterie som är en del av den normala mikrofloran vilket ofta återfinns i människans tarmkanal.

E-coli bakterien används som en indikatormikroorganism vid undersökning av eventuell förekomst gällande fekal kontaminering av miljögifter.  

Några mycket virulenta, sjukdomsframkallande stammar av E- coli bakterier har identifierats hos människor.

Dessa E-coli bakterier kan orsaka olika sjukdomar, varav diarré är den vanligaste förekommande konsekvensen, vilket särskilt drabbar barn och äldre. E-coli bakterier orsakar mer än 420,000 dödsfall varje år, globalt.

 

De utförda testerna, vid Örebro Universitet - Medical Sciences, visar på ett starkt potent brett spektrum av antimikrobiella egenskaper avseende på S. aureus (MRSA) respektive E-coli bakterier.

Erhållet testresultat visar på att JL Kemi AB:s TT-51 besitter potential avseende ett antal kommersiella tillämpningar där desinfektion krävs för att undvika förekomst av ovan nämnda bakterier, t.ex. inom vårdinrättningar av skilda slag etc., dessutom inom slakterinäring samt övrig hantering av livsmedel där desinfektion krävs.

30

April

2022

Impregnerade halmbockar


Ett från JL Kemi AB fristående företag har ägnat tid åt att impregnera halmbockar med det absolut giftfria Bio-Eco® TT33 från JL Kemi AB.

Bio-Eco® TT33 är absolut fritt från alla klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister.

 

Studien har utförts för att utvärdera möjligheten av att kunna använda Bio-Eco® TT33 ifråga om Gävle-bocken.

 

Erhållna resultat talar tydligt för möjligheten att framgångsrikt använda Bio-Eco® TT33 till att impregnera Gävle-bocken om intresse föreligger.

Ty, Bio-Eco® TT33 uppfyller ställda krav på att motstå antändning vid kontakt med öppen låga.

Detta även om brännbar vätska sprutas på halm som innan impregnerats med Bio-Eco® TT33.


Klicka på siffrorna på bilden för att se brandförloppet!

30

April

2022

JL Kemi i länsfinal för SKAPA priset


JL Kemi AB har lyckats utveckla samt producera ett nytt tvättmedel Bio-Eco® TT14 avsett för vittvätt.

Bio-Eco® TT14 är absolut fritt från alla klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister.

Bio-Eco® TT14 är ett tvättmedel som visat sig vara lika effektivt att ta bort fläckar av blod, rödvin, blåbär, svartvinbär etc., lika bra som de vanligtvis frekvent använda och mycket giftiga klor-tvättmedel för fläckborttagning.

Flera tvätterier i Sverige har uttalat sitt intresse för att använda Bio-Eco® TT14 pga dess uppvisade funktion samt genom att vara ett absolut giftfritt alternativ.

14

September 2021

JL Kemi i länsfinal för SKAPA priset


JL Kemi deltog i länsfinalen i Örebro län för SKAPA priset.

Även om företaget inte vann första pris är VD’n och grundaren Jimmy Lundström mycket glad över att bolagets produktkoncept utsågs till att vara en finalist till SKAPA-priset.

Jimmy Lundström hoppas att många nu skall visa intresse för bolagets innovation.

En innovation som innebär ett paradigmskifte när det gäller kemiska tillsatsämnen, baserat på effektiva cirkulära, giftfria produkter, vilka finns framtagna för att användas både nu och framledes av kommande generationer.


JL Kemi AB har utvecklat ett brett sortiment av rengöringsmedel, samt impregneringsmedel för naturfibermaterial, bl.a. med syfte att motstå antändning vid kontakt med öppen låga. Vidare impregnering av trävirke (råspont) för att motstå angrepp av svartmögel, alger, svamp samt röta. Produkten är testad och godkänd av RISE (www.ri.se) att uppfylla ställda krav på dito.


Samtliga produkter tillverkade av JL Kemi AB, baseras på cellulosa.

Cellulosa, vilket utvinns via växtavfall från växtriket, främst från skog.

Framtagen cellulosa modifieras och kombineras kemiskt med livsmedelklassade E-märkta kemikalier. Produkterna är absolut giftfria.


SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och syftet är att stödja uppfinnare att utveckla sina idéer. Bakom SKAPA, som är en stiftelse, står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

18

Augusti 2021

JL Kemi lanserar handrengöring


Handrengöring TT-13 för hela familjen, speciellt för barn och vuxna med känslig hud.

15

Augusti 2021

Hudvänlig


Tvättmedel TT-15 har använts framgångsrikt till att tvätta kläder för barn med överkänslig hud, utan att framkalla några hudbesvär.

12

Augusti 2021

JL Kemi AB finalist till SKAPA priset

 

JL Kemi AB är en av tre finalister till SKAPA priset i Örebro län 2021.

JL Kemi AB har utvecklat ett brett sortiment av rengöringsmedel, samt impregneringsmedel för naturfibermaterial med syfte att motstå antändning vid kontakt med öppen låga. Vidare impregnering av trävirke (råspont) för att motstå angrepp från svartmögel, alger, svamp samt röta. - testat och godkänt av RISE (www.ri.se) att uppfylla ställda krav. 

Samtliga produkter tillverkade av JL Kemi AB baseras på cellulosa, vilket utvinns via växtavfall från växtriket, främst från skog.

Framtagen cellulosa kombineras med livsmedelklassade E-märkta kemikalier.


Produkterna är helt giftfria.


SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och syftet är att stödja uppfinnare att utveckla sina idéer. Bakom SKAPA, som är en stiftelse, står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.


30

Juli 2021

JL Kemi lanserar fönstertvätt

 

Nu har det blivit enklare att tvätta fönster

 

JL Kemi AB har utvecklat ytterligare en produktkategori till inom rengöring, nämligen

fönstertvätt TT-11.

Med denna cellulosabaserade fönstertvätt förenklas rengöring av fönster då ränder efter tvätt reduceras.

Detta medel innehåller inga klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister,  

Det vill säga absolut giftfritt och utan tensider.

 

Med denna produkt har det blivit roligt att tvätta fönster !

29

Juli 2021

JL Kemi lanserar diskmedel utan tensider


Nu har vi gjort naturen en tjänst med att lansera en ny typ av diskmedel!

 

JL Kemi AB har utvecklat diskmedel TT-10

baserat på cellulosa från skogsavfall kombinerat med livsmedelsklassade råvaror. 

Diskmedlet innehåller inga klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister,  

Det vill säga absolut giftfritt och utan tensider.

 

Traditionella diskmedel förändrar vattnets ytspänning, vilket gör att smutsen lossnar.

Den tekniska höjden avseende aktuellt rengöringsmedel grundar sig på olika ämnens affinitet med följande jonbyten. Den modifierade cellulosan med tillhörande mineraler reagerar med "smutsen", varvid även ytspänningen reduceras.

 

Slutord: Vi använder naturens egna kemikalier/råvaror till ta bort "smuts" med.


30

Juni 2021

Effektiv rengöring av plattor


JL Kemi's rengöringsmedel lämpar sig ypperligt för att på ett miljöriktigt sätt rengöra plattor, sten och uteplatser från alger, svartmögel och smuts. 

JL Kemi's produkter innehåller inga tensider eller bekämpningsmedel enligt EHCA/Reach  register och är helt biologiskt nedbrytbara och ofarliga för användaren.


I exemplet i filmen här intill, blöter vi plattorna lätt med vatten och sprayar därefter på lite TT-18 Allrengöring Extra , (utspädd 1+4). I detta fallet använde vi en enkel maskin, men det går också bra med att gnugga med en skurborste. Vi avslutar med att skölja av och sköljvattnet blev helt grönt. När det torkat upp blev plattorna som nya.


26

Maj 2021

JL Kemi lanserar ett giftfritt brandskydd


Efter en längre tids produktutveckling lanserar nu JL Kemi AB en cellulosabaserad giftfri produkt för impregnering av naturfibermaterial i syfte att motverka antändning av behandlat material vid kontakt med öppen låga.

Produktnamnet är TT-33 och kan exempelvis användas för att impregnera obehandlat trä för att ge ett effektivt skydd mot antändning.


Filmklippet visar hur en bit läkt, 10 mm tjock, som impregnerats med TT-33,  och som under drygt 5 minuter utsätts för lågan från en gasbrännare. "

3

Mars 2021

"Det är för bra miljömässigt för att kunna säga nej "

 (Vi kan inte låta bli att citera ansvarig för företagsstöd vid Region Örebro län)

 

JL Kemi AB mottar ett betryggande stöd från Region Örebro läns företagsstöd som möjliggör en fortsatt expansion och satsning för företaget i arbetet med att bygga upp en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.

 

Genom olika stöd stöttar Region Örebro länets företagare så att de kan utveckla och expandera sina verksamheter. Målet är att stöden skall skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt.


JL Kemi AB behöver utöka- och effektivisera produktionskapaciteten och har därför ansökt- och beviljats stödet för "Investeringar i byggnader och maskiner". 


Jimmy Lundström, grundare av JL Kemi AB, är mycket tacksam för stödet från Region Örebro län som har gjort denna satsning möjlig.

28

Okt


Bio-Eco® Tvättmedel TT-14 respektive TT-15

 

JL Kemi AB har tillsammans med Trulstech Innovation KB utvecklat tvättmedel för såväl vittvätt TT-14 som för kulörtvätt TT-15.


Dessa tvättmedel är hudvänliga och särskilt lämpliga för personer med känslig hud. 


Dessa tvättmedel är fria från klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH pesticidregister, samt enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.


Läs mer här

9

Jul


Produktanvisningar

 

JL Kemi AB har nu tagit fram produktanvisningar för konsumentprodukterna. Instruktionerna beskriver kort olika användningsområden och hur man får bästa resultat på rengöringen inom till exempel hushåll, bilvård och mögeltvätt.

Instruktionerna finner ni under "Produkter".


Bio-Eco® TT produkter innehåller inte några klassificerade farliga kemikalier, de är luktfria - men kan fås med frisk doft av citrus alternativt lavendel - miljövänliga samt biologiskt nedbrytbara i naturen. Skonsamma både för hud och natur!

30

Jun


Kemikalieinspektionen

 

JL Kemi AB's TT-produkter finns hos Kemikalieinspektionen med A-nummer

663030-5. Produkterna och verksamheten är därmed registrerade..

06

Dec


Informationsbrev vecka 27 - 2022


Varje dag sedan JL Kemi AB startades har vi med glädje noterat ett ökat marknadsintresse för bolagets tillverkade Bio-Eco® TT-produkter av modifierad cellulosa. Produkter anpassade för diverse olika produktapplikationer.


Största intresset för Bio-Eco® produkter hittills gäller rengöring av alla tänkbara applikationer såväl inom industriell rengöring som inom hushåll.

TT-18 koncentrerad lösning har visat sig uppfylla de mest krävande rengöringar inom industrin. 

TT-18 koncentrat kan spädas 1 : 300 liter vatten vid användning av exempelvis HAKO städmaskiner i samband med kontorsstädning, samt 1 : 150 liter vid städning av hårt smutsade golvytor.


En betydande fördel med användning av Bio-Eco® TT-18 är att efter tvätt av golvyta erhålls en tunn skyddshinna av cellulosa som både är smutsavisande men framförallt reducerar risken av att halka på nytvättat golv. 


Bolaget har under perioden från Q4/2020 till Q3/2022 tecknat ett antal grossistavtal med marknad- och säljorganisationer, verksamma  inom den  nordiska detaljhandeln.

Varje grossist köper av JL Kemi AB direkt från tillverkningen koncentrerad lösning i bulk volym. Produkterna - i detta fall gäller rengöring samt tvättmedel - vilka hämtas upp av grossist för att därefter skickas vidare för att packas om i för konsumentmarknaden lämpliga förpackningar.

Dessa konsumentförpackningar marknadsförs under egna varumärken gentemot detaljhandeln. 


JL Kemi AB ansvarar endast för tillverkat koncentrat av respektive produkt.


Inom affärssegmentet för rengöringsprodukter avseende marina- respektive landfordon har JL Kemi AB etablerat marknad- och försäljningskontakter med skilda företag, verksamma i Norden.


TT-15 koncentrerad lösning avsett för kulörtvätt (+40°C) har visat sig uppfylla högt ställda krav på resultat vid maskintvätt av textilier.

Utförda tester av TT-15 vid ackrediterat laboratorium, gav som resultat att endast 7 ml TT-15 krävs vid tvätt av 5-6 kg textilier för att uppfylla ställda tvättresultat. 


Hittills fram till Q3/2022 har order om mer än 6 ton TT-15 koncentrerad lösning mottagits för leverans till grossistbolag, vilka har ett större antal tvätterier som kunder.

Detsamma resultat gäller för TT-14 koncentrerad lösning, avsett för vittvätt   (+40°C).

Blodfläckar på lakan och örngott är inte ett problem vid användning av TT-14 koncentrerad lösning.


Ett annat affärssegment omfattar rengöring av olika material angripna av svartmögel, alger, svamp respektive röta.


"Bio-Eco® TT40" - är utvecklat för impregnering av naturligt fibrösa material för att motstå angrepp av svartmögel, alger, svamp, lav, röta.

Intresset för TT-40 kommer speciellt från sågverk i Sverige som testat TT-40 och därefter bestämt att efter nyår (2022/2023) påbörja en fullskalig användning av TT-40 för impregnering av trävirke.

Det är främst personalen vid sågverken i Sverige som önskar använda TT-40 som impregneringsmedel, då det inte innehåller några klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister.


Sammanfattningsvis har bolaget tillverkat ett antal skilda Bio-Eco® TT-produkter. Var och en av dessa produkter är anpassad för en speciell applikation, varav ovan nämnda utgör en andel av bolagets tillverkade produkter för marknadsetablering.

 

Välkommen till att assistera med etablering av JL Kemi AB:s produkter.


Bästa hälsningar


Jimmy Lundström


20

Feb


Bio-Eco Bilvård

 

TT-18 i kombination med TT-20 lämpar sig för bilvård. 

Dessa bilvårdsprodukter lämpar sig för rengöring av lack och fälgar, samt eliminering av insektsfläckar respektive kåda på lackerad yta. 

Efter väl rengjord bil, rekommenderas ett lackskydd med Bio-Eco® TT-20.


Bio-Eco® TT-18 respektive TT-20  är båda giftfria, luktfria, miljövänliga, samt biologiskt nedbrytbara i naturen. De är  båda baserade på cellulosa, som utvunnits ur växtavfall från skogen.

13

FEB

JL Kemi tecknar avtal om industrilokal


JL Kemi AB har tecknat avtal Q1/2020 om hyra av en större industrilokal i Karlskoga.

Lokalen skall i första hand användas till att tillverka varuprover, samt avseende en mindre produktion om 3 MT koncentrerad lösning per arbetsdag.

Allt i syfte att möta marknadens efterfrågan på bolagets produkter.

Lokalerna håller nu på att iordningställas för laboratoriearbete, samt för en begränsad kemisk processtillverkning, inklusive kontor mm.

Lokalen planeras för aktuell investering av maskiner och processutrustning, vilka är under anskaffande. I dagsläget kan mindre batcher (3 MT) och prover tas fram.