Produkter

Bio-Eco

JL Kemi AB har tillsammans med Trulstech Group utvecklat en rad nya kostnadseffektiva produkter, samtliga baserade på cellulosa som modifierats med hjälp av livsmedelsklassade tillsatsämnen, i godkända kvantiteter respektive koncentrationer avseende livsmedel. 

Produkterna innehåller inte några klassificerade giftiga/farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister.


Produkterna marknadsförs under varumärket Bio-Eco® TT.


Samtliga produkter är luktfria och i naturen biologiskt nedbrytbara. Råvarorna erhålls genom återvinning av skogsavfall. Med andra ord ett cirkulärt kretslopp !


Istället för att bränna upp skogsavfall, vilket till stor del görs idag, kan växtavfall användas ytterligare innan de slutigen bryts ned biologiskt. De kan därmed ersätta många petroleumbaserade produkter, och därigenom bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i form av CO₂. 


Utvecklade och framtagna Bio-Eco®TT-produkter har testats av såväl företag som privatpersoner, i samtliga fall med lyckat resultat. 


Bio-Eco® TT-produkterna passar perfekt som ett hållbart alternativ, speciellt då önskemål finns om att reducera användningen av fossila bränslen och därmed syntetiskt tillverkade produkter.

Allt i enlighet med UNEP (United Nation Environment Program) och dess riktlinjer för en cirkulär ekonomi.

Översikt


BIO ECO Tvättmedel


Tvättmedel lämpligt för textilier både inom industri och hushåll. Ger ett allergivänligt tvättresultat och tvättvattnet är snällt mot miljön!

Produktserier:

TT-14 (vittvätt utan cellulosahinna)

TT-15 (skyddande cellulosahinna).


BIO ECO Allrengöring


Ett allsidigt rengöringsmedel för daglig användning i hushållet, samt till biltvätt. Skonsamt både för naturen, huden och billacken.  

Produktserie TT-17


BIO ECO Allrengöring Extra


Extra effektivt koncentrerat rengöringsmedel, utvecklat i första hand för industriellt bruk och för städmaskiner

(1 del TT-18 + 150 delar vatten), men lämpar sig även väl för användning inom hushåll och bilvård, då i utspädd form.  

Produktserie TT-18


BIO ECO Allrengöring Industri


Extra effektivt och koncentrerat rengöringsmedel, framställt för industriellt bruk. Damm, olja, oljerester, storkök, fett, hårt smutsade golv, traktorer och traktorredskap.

Produktserie TT-19


BIO ECO Ytskydd

Mångsidigt ytskyddsmedel som kan användas till bilar, gravstenar, trä och rena ytor. Cellulosahinnan gör det lättare att rengöra och förhindrar t ex insekter att fastna så hårt på lacken.  

Produktserie TT-20

Produktdemonstrationer

Rengöring

Lackskydd

Brandhämmare

Brandhämmare Tyg

Brandhämmare Trä

Fler produktdemonstrationer kommer på JL Kemi's Youtubekanal.